​Đội hình ra sân của Arsenal:


Đội hình ra sân của Aston Villa:

​​