​Đội hình ra sân của Chelsea:


Đội hình ra sân của Liverpool: 

​​