​Cùng 90min điểm lại những tin tức chuyển nhượng đặc sắc nhất trong tuần qua với bản tin tổng hợp sau.


Manchester united 

FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEA

Tin đồn​Tin chính thức​ & tin liên quan


Arsenal

Lucas Torreira

Tin đồn​Tin chính thức & tin liên quan​

Chelsea 

Frank Lampard

​Tin đồnTin chính thức & tin liên quan​

Liverpool


​Tin đồnTin chính thức & tin liên quan

Barcelona 


​Tin đồnTin chính thức & tin liên quan​

Real Madrid

​Tin đồn​Tin chính thức & tin liên quan