C.Ronaldo

Cristiano Ronaldo hay Cr7 là huyền thoại Man United và Real Madrid, hiện đang đầu quân cho Juventus.