Sarı-lacivertli kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"​Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 29.02.2016 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. 

Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 147.767.500 EUR (477.229.918 TL), Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 845.585.941 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 29 Şubat 2016 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:

Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı : (420.710.729)


Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı : 220.979.048


Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı : 343.152.552


Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı : 827.266.851


TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar : 970.687.722


TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."