สมาคมฯ ส่ง 2 ผู้ตัดสินเข้าร่วมอบรม AFC Referee Academy: Batch 4 ครั้งที่ 4 ที่ มาเลเซีย

 กิติศักดิ์ พิกุลเงิน - ศิลา จินนิกร
กิติศักดิ์ พิกุลเงิน - ศิลา จินนิกร / ฟุตบอลทีมชาติไทย
facebooktwitterreddit

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่ง 2 ผู้ตัดสินชาวไทย กิติศักดิ์ พิกุลเงิน (ผู้ตัดสินชั้น 1) และ ศิลา จินนิกร (ผู้ตัดสินชั้น 2) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC Referee Academy: Batch 4 - Introductory Module 4 กับ AFC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองคนได้ทำการอบรม ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โดยหลักสูตร AFC Referee Academy เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้ตัดสินในประเทศสมาชิกของ AFC ให้มีศักยภาพในทุกด้านของการตัดสินและเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ตัดสินของ AFC ในอนาคต โดยหลักสูตรดังกล่าว จะทำการอบรมเป็นเวลาทั้งหมด 3 ปี และผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่ง ต่อพงษ์ สมสิงห์ และ ธนาภรณ์ มะนิหมุด (รุ่น 2) ไปอบรม AFC Referee Academy รุ่น 2 Module สุดท้าย ในวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ก่อนที่ AFC จะพิจารณาคัดเลือกผู้ตัดสินที่จะเลื่อนขั้นเป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite จากโปรแกรม AFC Referee Acadamy รุ่นดังกล่าว ภายในปีนี้