ชิดชนก เชอร์มา

Chidchanok Sharma

บรรณาธิการ 90Min ประเทศไทย