ബിഗ് സിക്സ് ക്ലബുകൾക്കെതിരെയുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരതിയ്യതികളും സമയവും

Man Utd host Liverpool on August 20th
Man Utd host Liverpool on August 20th / Michael Regan/GettyImages
facebooktwitterreddit

കഴിഞ്ഞ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുതിയ സീസണില്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അതിനായി അവര്‍ എറിക് ടെൻ ഹാഗിനെ ക്ലബിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായി ടീമിലെത്തിച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2022/23 പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിലെ മത്സരക്രമവും തിയ്യതിയും അല്പം മുൻപ് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ബിഗ് സിക്സ് ക്ലബുകളിൽ ഒന്നായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ബാക്കി ബിഗ് സിക്സ് ക്ലബുകളുമായുള്ള മത്സരതിയ്യതികളും സമയവും നമുക്കിവിടെ നോക്കാം...

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി

01/10/2022 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി v മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് (രാത്രി 7:30)
14/01/2023 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് v മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി (രാത്രി 7:30)

ലിവര്‍പൂള്‍

20/08/2022 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് v ലിവര്‍പൂള്‍ (രാത്രി 7:30)
04/03/2023 - ലിവര്‍പൂള്‍ v മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (രാത്രി 7:30)

ചെല്‍സി

22/10/2022 - ചെല്‍സി v മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (രാത്രി 7:30)
22/04/2023 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് v ചെല്‍സി (രാത്രി 7:30)

ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പർ

20/10/2022 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് - ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പർ (രാത്രി 12.30)
26/04/2023 - ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പർ - മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (രാത്രി 12.15)

ആഴ്‌സനല്‍

03/09/2022 - മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് v ആഴ്‌സനല്‍ (രാത്രി 7.30)
21/01/2023 - ആഴ്‌സണൽ v മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (രാത്രി 8.30)